Bemutatkozás

 

Az egyesület célja: A Bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott németek összefogásával a német nemzetiség nyelvi és kulturális értékeinek ápolása, hagyományőrzés támogatása

 

Az egyesület tevékenysége:

  • a magyarországi németség történetének
  • életének megismertetése
  • anyanyelv megőrzése és ápolása
  • hagyományok, népszokások felelevenítése, megőrzése, fejlesztése
  • a nemzetiség kulturális értékeinek ápolása
  • hagyományőrző közösségek életre hívása, munkájának segítése, működési feltételeibe bekapcsolódás
  • oktatási, művelődési intézmények nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységébe bekapcsolódás
  • a város testvérváros kapcsolatainak szervezése,
  • mindezek érdekében találkozók, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése, kapcsolat a településen működő más közösségekkel